Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka nätverksprojekt

Eureka-nätverksprojekt är företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tjänster.

Vinnova finansierar svenska projektdeltagare i Eureka-utlysningar

Svenska deltagare i Eureka-nätverksprojekt som inte stöds av en öppen utlysning hänvisas till att egenfinansiera sitt deltagande i projektet. Hör av dig till Vinnovas kontaktpersoner nedan, så berättar vi mer.

Du hittar öppna utlysningar under rubriken Öppna ansökningstillfällen på denna sida. Finns inga öppna utlysningar visas ingen rubrik.

Vad kan jag söka för?

Du kan söka bidrag för ett forsknings- och utvecklingsprojekt med projekttid på upp till 36 månader. Projektet ska ta fram en unik produkt, process eller tjänst som går att kommersialisera.

Vem kan söka?

Deltagande i nätverksprojekten är öppet för företag, forskningsinstitut, universitet eller andra relevanta aktörer. Minst ett svenskt företag måste ingå i projektet. 

Hur mycket kan jag söka?

  • Små och medelstora företag (enligt EU:s definition) kan söka bidrag på upp till 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag upp till 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet och högskolor kan söka bidrag upp till 100 procent av sina kostnader.

Det högsta belopp de svenska projektdeltagarna gemensamt kan söka framgår av aktuell utlysning på Vinnovas webbsida.

Europeiska projektparter finansieras av sina respektive nationella kontaktmyndigheter inom Eurekanätverket.

Så ansöker du

1. Försäkra dig om att du har rätt till bidrag

Börja med att läsa igenom reglerna för deltagande i Eureka nätverksprojekt på denna sida för att försäkra dig om att du har rätt till bidrag. Nedanstående information är generell. Läs alltid aktuell utlysningstext på Vinnovas webbsida där det kan finnas ytterligare instruktioner och villkor.

2. Kontakta samarbetspartners

Identifiera och kontakta internationella samarbetspartners för att planera er ansökan.

3. Kontakta oss

Kontakta oss för att få reda på hur du söker finansiering på bästa sätt.

4. Gör ansökan

Du ansöker i Eurekas ansökningsportal. Instruktioner för att fylla i ansökningsformuläret finns på anskningsportalen. Din projektansökan ska innehålla en genomtänkt projektplan och plan för kommersialisering. Nyttan och mervärdet av att samverka med de internationella projektparterna ska tydligt framgå av din ansökan.

5. Skicka ansökan till Eureka

Skicka in ansökan i portalen. Då blir den tillgänglig för projektdeltagarnas respektive nationella kontaktmyndighet för Eureka. I Sverige är det Vinnova. Eurekanätverket beslutar om ditt projekt ska få finansiering eller ej. Beslut om att godkänna projekt tas vid fyra tillfällen under året: i januari, mars, juni och oktober.

6. Vi kontaktar dig

Om Eurekas sekretariat godkänner din ansökan kommer vi att kontakta dig med information om hur du ska söka finansiering för de svenska projektparterna hos oss.

Information och ansökningsformulär

Ansök till utlysningen Foodtech och alternativa proteiner

Foodtech och alternativa proteiner - utlysning mellan Sverige, Israel och Schweiz inom Eureka

Tidigare ansökningstillfällen

AI-projekt inom hälsa i samarbete med Indien, europeisk utlysning.
Stängde 28 januari 2020

Vi finansierar företagsdrivna projekt inom hälsa med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknik. Projekten ska drivas i samverkan med indiska projektparter. Projekten ska tackla utmaningar inom hälsoområdet och resultera i innovativa, kostnadseffektiva lösningar

EUREKA: Samarbetsprojekt med Chile
Stängde 25 januari 2018

Inom det här EUREKA-erbjudandet finansierar vi samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige och Chile. Organisarioner i andra länder kan också delta.

Avancerad tillverkning
Stängde 21 april 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja projekt inom avancerad tillverkning. Projektet ska ingå i EUREKAS näverksprojekt.

Ansök senast 21 april.

Senast uppdaterad 1 september 2023

Diarienummer 2016-05494

Statistik för sidan