EUREKA nätverksprojekt:

Samarbetsprojekt med Chile

Stängde 25 januari 2018

Har ni ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ni vill driva tillsammans med chilenska partners? Inom detta EUREKA-erbjudande finansierar vi samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Israel och Chile. Det bör ingå minst en organisation från Chile och en från Sverige.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskning och utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process i samarbete med chilenska samarbetspartners.

treklover2

Vem kan söka?

Företag som vill samarbeta med Chile. Forskningsorganisationer och offentlig sektor kan delta i projektet. Minst ett svenskt företag ska ingå i projektet.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1 miljon kronor. 

Viktiga datum

 • 26 sep 2017
  Öppnar för ansökan
  26 sep 2017
 • 25 jan 2018
  Ansök senast
  25 jan 2018
 • 12 apr 2018
  EUREKA-label till utvalda projekt
  12 apr 2018
 • Hur stor del av kostnaderna kan vi täcka?

  Vinnova står inte för alla kostnader. Ni behöver själva stå för en del av kostnaderna i projektet. Så här stor del av era stödberättigande kostnader täcker Vinnova för de olika deltagarna:

  • 50 procent för små och medelstora företag
  • 30 procent för stora företag
  • 100 procent för forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor

  Passar erbjudandet ert projekt?

  För att kunna få finansiering behöver ni uppfylla de här kriterierna:

  • Projektkonsortiet ska bestå av minst ett företag från Chile och ett från Sverige.
  • Deltagare från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor är välkomna delta som partners i projekten.
  • Organisationer från länder som inte ingår i utlysningen kan delta, men får inte ta del av finanseringen.
  • Alla deltagare ska samarbeta på lika villkor för att utveckla en ny produkt, process eller tjänst.
  • Projektet ska vara innovativt och vara tekniskt utmanande.
  • Samarbetet ska ge ett mervärde för projektet, till exempel ökad kunskapsbas, kommersiella möjligheter och tillgång till infrastruktur.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03249