EUREKA nätverksprojekt:

Samarbetsprojekt med Chile

Stängde 25 januari 2018

Har ni ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ni vill driva tillsammans med chilenska partners? Inom detta EUREKA-erbjudande finansierar vi samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Israel och Chile. Det bör ingå minst en organisation från Chile och en från Sverige.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskning och utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process i samarbete med chilenska samarbetspartners.

treklover2

Vem kan söka?

Företag som vill samarbeta med Chile. Forskningsorganisationer och offentlig sektor kan delta i projektet. Minst ett svenskt företag ska ingå i projektet.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 1 miljon kronor. 

Viktiga datum

 • 26 sep 2017
  Öppnar för ansökan
  26 sep 2017
 • 25 jan 2018
  Ansök senast
  25 jan 2018
 • 12 apr 2018
  EUREKA-label till utvalda projekt
  12 apr 2018
 • Hur stor del av kostnaderna kan vi täcka?

  Vinnova står inte för alla kostnader. Ni behöver själva stå för en del av kostnaderna i projektet. Så här stor del av era stödberättigande kostnader täcker Vinnova för de olika deltagarna:

  • 50 procent för små och medelstora företag
  • 30 procent för stora företag
  • 100 procent för forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor

  Passar erbjudandet ert projekt?

  För att kunna få finansiering behöver ni uppfylla de här kriterierna:

  • Projektkonsortiet ska bestå av minst ett företag från Chile och ett från Sverige.
  • Deltagare från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor är välkomna delta som partners i projekten.
  • Organisationer från länder som inte ingår i utlysningen kan delta, men får inte ta del av finanseringen.
  • Alla deltagare ska samarbeta på lika villkor för att utveckla en ny produkt, process eller tjänst.
  • Projektet ska vara innovativt och vara tekniskt utmanande.
  • Samarbetet ska ge ett mervärde för projektet, till exempel ökad kunskapsbas, kommersiella möjligheter och tillgång till infrastruktur.

  Så här ansöker ni

  Ansökan görs både hos EUREKA:s sekretariat och Vinnova.

  • Konsortiet behöver fylla i ett EUREKA-projektansökningsformulär. Detta ska sedan skickas in av projektets huvuddeltagare senast 25 januari 2018 kl. 17:00 till projects@eurekanetwork.org. Skriv Multilateral Call 09.2017 i ämnesraden. Formuläret ska undertecknas av alla medlemmar i konsortiet. Underteckningarna ska vara inskannade.
  • Ansökan till Vinnova gör ni på Intressentportalen före den 25 januari 2018 kl. 14.00. Till ansökan ska bifogas EUREKA-projektansökningsformuläret och en kostnadsbudget för den svenska projektparten.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Mera information om EUREKA: Mera information om utlysningen hittar du här:

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-03249