SkogsBioSmart 1.0

Diarienummer 2016-04994
Koordinator Skogstekniska klustret Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att bli Vinnväxtvinnare vid nästa ansökningsomgång av Vinn-Växt, med motivet att utveckla, samla, samverka mellan aktörer i innovationssystemet för skogens smarta verktyg/maskiner i en biobaserad ekonomi.

Förväntade effekter och resultat

Riktad kompetensförsörjning till kluster, klusterföretag och till viss del även till de stora skogsägarna, samt att möjliggöra direkt kunskapsöverföring från akademin till det operativa skogsbruket genom att ta fram smart teknik i skogens maskiner.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla verktyg och metoder för innovationer samlat i skogsteknikens innovationssystem, sker genom metoden ´Se - lyssna lära - synas synliggöra bekräfta´. Det sker genom besök - bolla idéer, forumlera frågor (rätt frågeställning), respekt och lärande, koppla ihop akademi och företag, genomföra testbäddar samt till projektet finna rätt finansiering. Innovationssystemet är fortfarande skört men kan inom en tvåårsperiod utvecklas till att bli en VinnVäxare. I projektet kommer forskare och företag att samarbetet inom viktiga, för skogen, utpekade områden att arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.