Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SkogsBioSmart 1.0

Diarienummer
Koordinator Skogstekniska klustret Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Ambitionen har varit att Skogstekniska klustret (STK) & SLU (SBT Institutionen för Skogens Biomaterial & Teknik) ska bygga ett innovationssystem och en kompetensnod inom smarta maskiner för kostnadseffektivt skogsbruk där bl.a. mekatronik & robotik utgör starka områden. Inom detta område har 3D-printade modeller tagits fram. Uppfyllelsen har varit över förväntan. Projektets strategiska idé ”innovationsmiljön” har utvecklats genom kontinuerlig samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle för att tillgodose framtida behov inom den biobaserade ekonomin.

Resultat och förväntade effekter

Alla möten och deltaganden i aktiviteter har stärkt och synliggjort mervärdet av samverkan mellan olika parter i regionen. Nya partner hör av sig för samverkan exv. har STK bjudits in till en Horizon 2020 ansökan ”Robot4Forest” av Finsk partner. Några av de gemensamma utmaningar regionen står inför är kompetensförsörjning, klimatförändringarna och behovet av nya innovationer/ ny teknik. Inom automation och roboteknik har Skogstekniska klustret anställt kompetens för att arbeta i testbäddar som nu är anställd i medlemsföretag. Resultat kommer att presenteras på STKs webbsida.

Upplägg och genomförande

STK har träffat tidigare Tillväxtvinnare, besöktes ett stort antal företag, kommuner universitet, org. och inkubatorer. Arrangerat och deltagit på workshops, seminarier och nätverkat på aktiviteter med koppling till Bioekonomi samt sökt upp aktörer som har varit relevanta för att fortsätta utveckla STKs innovationssystem, exv. företag och forskare inom IT, elektronik, hydraulik, gameification. Tagit lead för att driva på teknikutveckling inom bioekonomi, jämställdhets- och hållbarhetsfrågor mm. STK har även valts in i strategiska arbetsgrupper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04994

Statistik för sidan