Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogens Tyg

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 3 715 029 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Syftet med Skogens Tyg är att vidare utveckla och undersöka möjliga användningsområden för svensk papperstextil genom processutveckling och framtagning av prototyper. Funktionalisering på pappersnivå nådde inte önskad effekt men behandling av garn och tyg har visat på god effekt framför allt gällande producerbarhet. Produktion i industriell skala och framtagning av prototyper för olika användningsområden visar på bredd på marknadsmöjligheter och potential för att bidra till en övergång mot biobaserad ekonomi och en reducering av textilindustrins miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Den önskade förbättringen av elasticitet och mjukhet kunde inte nås med de materialval och de processer på pappersnivå som utvärderats. Behandlingar på garn och tyg visar på potential och har möjliggjort produktion i industriella maskiner och normal tillverkningshastighet. Prototyptillverkning och marknadsanalyser visar på möjligheter mot inredning och teknisk textil men också på begränsningar för vissa typer av beklädnad. Projektet leder nu vidare till kommersialisering för flera projektdeltagare men också fortsatt forskning kring förbättrade mekaniska egenskaper.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen som täcker hela värdekedjan har varit viktig för att förstå de olika krav på egenskaper, utseende och funktion som behöver uppfyllas för intressenterna i olika steg. Att producera material i industriell skala är under utvecklingen tidskrävande men ger fantastiska möjligheter till uppskalning och kommersialisering av resultat. Det har därför varit en utmaning att koordinera parallella aktiviteter och samtidigt få fram material från steg till steg, i rätt tid, vilket medfört att prototyper och utvärderingar inte kunnat genomföras på helt optimerat material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2022

Diarienummer 2018-02390

Statistik för sidan