Skogens Tyg

Diarienummer 2018-02390
Koordinator Högskolan i Borås - Smart Textiles
Bidrag från Vinnova 4 232 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation