Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor

Diarienummer 2017-02214
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 497 300 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Förstudien syftar till att: 1, Uppskatta spänningstillståndet med hjälp av spänningsinducerade utfall (SIF) och data från borrkärnor från 1.0-1.8 km djup i LKABs gruva i Malmberget. Traditionella metoder har problem på dessa djup. Resultaten valideras mot andra metoder för bergspänningsmätningar; 2, Beakta påverkan från bergmassans geologiska strukturer och geokemi för att skatta bergspänningarnas storlek, samt att 3, Om möjligt, skapa ett fullskaligt innovationsprojekt/pilotprojekt för skattning av bergspänningstillståndet med hjälp av SIF och data från borrkärnor.

Förväntade effekter och resultat

Planen är att testa och utveckla en ny, kostnadseffektiv metod for att skatta bergspänningstillståndet på större djup, samt att validera dessa resultat mot ”facit” (det vill säga hydrauliska injekteringsmetoder). Detta kommer att resultera i ökad säkerhet, samt bidra med kritisk in-data för designen av djupare brytningsnivåer. Om resultaten följer planen kommer vi att utveckla ett fullskaligt innovationsprojekt/pilotprojekt för tillämpa resultaten från denna studie i andra delar av Malmbergets gruva och i gruvan i Kiruna.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien genomförs av C. Wanhainen, D. Ask, M. Ask, and T. Bauer. Den har fem aktiviteter: 1.Litteraturstudie; 2.Analys av existerande data och kompletterande testning. Analysera utvalda SIFs och utvärdera bergspänningarnas storlek med hjälp av bergmekanisk-, strukturgeologisk- och geokemisk data. Eventuellt, göra kompletterande tester; 3.Skatta spänningsmagnituder och validera resultaten mot hydraulisk bergspänningsdata; 4.Dialog med LKABi första hand; samt 5.Skicka in resultat för publicering and utveckla arbetsplan för fullskaligt innovations/pilot projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.