Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Bidrag från Vinnova 497 300 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien syftar till att: 1, Uppskatta spänningstillståndet med hjälp av spänningsinducerade utfall (SIF) och data från borrkärnor från 1.0-1.8 km djup i LKABs gruva i Malmberget. Traditionella metoder har problem på dessa djup. Resultaten valideras mot andra metoder för bergspänningsmätningar; 2, Beakta påverkan från bergmassans geologiska strukturer och geokemi för att skatta bergspänningarnas storlek, samt att 3, Om möjligt, skapa ett fullskaligt innovationsprojekt/pilotprojekt för skattning av bergspänningstillståndet med hjälp av SIF och data från borrkärnor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet rör implementering och vidareutveckling av en kostnadseffektiv metod för att skatta bergspänningstillståndet på större djup där geologiska strukturer och geokemi beaktas. Intressant är att resultaten stämmer ganska väl överens med hydrauliska bergspänningsmätningar. Analysen visade emellertid att metoden är känslig för en serie parametrar. En känslighetsanalys krävs för att öka tillförlitligheten och mer fältdata skulle väsentligt minska osäkerheten i metoden (främst in situ portryck).

Upplägg och genomförande

Förstudien har utförts av C. Wanhainen, D. Ask, M. Ask and T. Bauer. Vi har genomfört tre aktiviteter: 1.Litteraturstudie. 2.Tolkning av spänningsinducerade borrhålsutfall (SIF) med akustisk televiewer loggin data och borrkärnor, och vi har genomfört ytterligare geokemiska tester. 3. En befintlig teori för tolkning av spänningsinducerade borrhålsutfall har tillsammans med resultat från bergmekaniska labtestdata från borrkärnor använts för att skatta spänningstillståndet. Inom kort kommer vi att diskutera resultaten, främst med LKAB, och föreslå ett fullskaligt projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02214

Statistik för sidan