Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser

Diarienummer 2016-02515
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94751, HMI Attributes & Concept
Bidrag från Vinnova 6 121 783 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Att utveckla självkörande bilar är utmanande och hittills har forskning inom området fokuserat på teknisk utveckling och operativ säkerhet, men man vet fortfarande ganska lite om framtida användares förväntningar och upplevelser relaterat till självkörande bilar då det finns få publicerade studier på området. Målet med detta projekt är att: Tillämpa en multidisciplinär forskningmodell som kan identifiera användares förväntningar och upplevelser av självkörande bilar.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att utveckla nya innovativa interdisciplinära etnografiska och experimentella forskningsmetoder som kommer att användas för att få inblick i framtida användares förväntningar och upplevelser av självkörande bilar. Denna kunskap är nödvändig för Volvo Cars för att kunna vara ledande inom användarupplevelse och autonom bilkörning. Insikterna kommer att ligga som grund vid designen av en god användarupplevelse, och mer specifikt vid framtagandet av innovativa användargränssnitt för denna nya kontext.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två parallella, men sammanhörande arbetspaket - designetnografi och experimentell metodik. Projektet är relaterat till tidplanen för DriveMe (Volvo Cars pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg); före och efter lansering av bilarna. Projektet siktar på att bygga upp en forskningmodell som föder insikter in till det pågående konceptarbetet för autonom körning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.