Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94751, HMI Attributes & Concept
Bidrag från Vinnova 6 121 783 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02515eng.pdf(pdf, 730 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att tillämpa en tvärvetenskaplig etnografisk och experimentell forskningsmodell som kan identifiera användares förväntningar och erfarenheter av AD-bilar. För att förstå hur människor använder befintlig teknik och hur de använder och upplever framtida teknologier har etnografisk forskning bedrivits både i människors vardagsliv och under testförhållanden i bil. Denna forskningsmodell främjar förståelse av människors behov när det gäller autonom körning både inom industri och akademi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har förenat etnografisk forskning med användartester i bil. Etnografisk forskning har bedrivs både i vardagslivet och i test- och simuleringsförhållanden i Wizard of Oz-plattformen för att förstå hur människor använder befintlig teknik och simulerade framtida teknologier. Dessa tillvägagångssätt har givit nya insikter och metoderna har förbättrat designprocessen vad gäller autonom körning.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde forskning med personer som betraktades som framtida AD-användare för att förstå hur de upplevde sin pendling och hur de använde befintliga bilfunktioner. Vi utförde en online-etnografisk studie. Vi utforskade familjernas förväntningar och erfarenheter av AD-bilar inom DriveMe-projektet. Studier på provbana utfördes i kombination med ett etnografisk tillvägagångssätt. I dessa studier användes Wizard of Oz-testbilar, vilka ger möjlighet att sätta testpersoner i ett "riktigt" autonomt körförhållande genom att simulera alla funktioner hos en AD-bil.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02515

Statistik för sidan