Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet

Diarienummer 2009-04127
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - augusti 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI