Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simuleringsscenarier

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 6 370 396 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-05495eng.pdf(pdf, 2646 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

För att stötta utveckling av autonoma fordon har syftet med detta arbete kretsat kring standardisering av beskrivningsformat för trafikscenarier. Projektet har bidragit genom utvärdering, påverkan och spridning av OpenSCENARIO, det enda kända initiativ för standardisering av trafikscenarier för simuleringstillämpningar. Frågan kring OpenSCENARIO-formatets tillämplighet har besvarats positivt genom projektets lyckade resultat och demonstrationer av gemensamma nyckelscenarier i en bred samling testmiljöer av olika slag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Relevanta nyckelscenarier med manövrar på olika vägtyper har tagits fram i OpenSCENARIO-formatet. Åtta strategiska testmiljöer av olika slag, från fysisk provbana och stora körsimulatorer till desktop-baserade lösningar har anpassats för att stödja OpenSCENARIO och gemensamma vägmodeller. Mjukvara för exekvering av scenarier har implementerats och integrerats i testmiljöerna. Källkoden har släppts som Open Source för att stimulera fortsatt utveckling och användning av OpenSCENARIO, en harmonisering som förväntas underlätta verifiering av autonoma fordon.

Upplägg och genomförande

Genom att börja med att identifiera och definiera relevanta användningsfall och därefter beskriva dessa i OpenSCENARIO-formatet, har valen av scenarier inte påverkats av kännedom om formatet och dess begränsningar. Därefter implementerades mjukvara för att läsa in och exekvera dessa nyckelscenarier. Denna mjukvara integrerades i ett flertal relevanta testmiljöer med avsikt att demonstrera nyckelscenarierna och formatets potential.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2017

Diarienummer 2016-05495

Statistik för sidan