Simuleringsscenarier

Diarienummer 2016-05495
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 7 369 750 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Utvecklingen av självkörande fordon utgör en utmaning för test och verifiering. Systemen behöver testas och utvärderas i trafiksituationer, ett område i starkt behov av förbättringar. Detta projekt frigör potentialen i simuleringsbaserad testning genom att etablera gemensamma metoder för simulering av trafikscenarier. Det tekniska målet är att etablera en gemensam verktygskedja som stödjer standardiserade beskrivningar av trafikscenarier. Kompatibilitet kommer att prövas genom demonstrationer i ett antal strategiska testmiljöer hos deltagande parter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till en branschgemensam standard för tester som genomförs på verkliga eller virtuella vägar där trafiksituationer är ett väsentligt inslag. Det övergripande målet är att bidra till utvecklingen av säkra och självkörande fordon genom att möjliggöra utbyte och förflyttning av testfall mellan olika testmiljöer. Utökade möjligheter till funktionstestning, både vad gäller numerär och bredd, i trafikmiljöer förväntas resultera i ökad konkurrenskraft och säkrare fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Utvalda strategiska trafiksscenarier och parternas individuella behov kommer att utgöra kravbild mot ett gemensamt scenariobeskrivningsformat och en verktygskedja för digitala omvärldsmodeller. Ansatsen är att använda det öppna filformatet OpenSCENARIO. Projektet utgör en samlad kanal för parternas bidrag till detta standardiseringsarbete. Vidare ska en verktygskedja utvecklas och testmiljöer uppdateras för att stödja de utvalda scenarierna. Slutligen kommer projektets resultat att demonstreras genom prov med samma uppsättning scenarier i respektive testmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.