Simulering och modellering av GRM-i CAE-miljö

Diarienummer 2017-03610
Koordinator ÅF-INDUSTRY AB - ÅF-INDUSTRY AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Syfte och mål

Projektidén grundar sig i kunskapsklyftan mellan modellering av grafenrelaterade material (GRM) med 2-dimensionell karaktär utifrån ett simuleringsperspektiv. Idag ser vi kraftfulla simuleringsverktyg (Computational Added Engineering, CAE) som ett nödvändigt komplement till erfarenhetsbaserad design och innovationsarbete. En grundförutsättning för en framgångsrik teknikintensiv industri är tillgången till tillförlitliga modellerings- och simuleringsmiljöer. Målet är att erhålla en plattform för att överbrygga hinder med starkt specialiserade metoder.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt tar avstamp från två håll för att brygga kunskapsklyftan mellan industri och akademi i relation till modellering och simulering av komponenter och/eller system där grafenrelaterade material (GRM) kan tänkas ingår. Studien avser både att ge en samlad bild av nuläget och vilka insatser som bör prioriteras i kommande FoU-projekt. Detta bildar en bas kring kriterier och resultattolkningskrav för nano- och mikroskalemodeller på atomära skalan till kontinuumskalnivån (CAE). Effekten ses bidra starkt till ökad teknisk mognadsgrad och uppbyggnad av tillförlitliga resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet gör detta genom att identifiera villkor, förutsättningar och prioriteringsordning utifrån en väletablerad CAE-plattform för en sammanlänkning med simuleringsmodeller framtagna inom akademisk forskning. Detta görs avgränsat och med ett systematiskt tillvägagångsätt på vetenskaplig grund med hög marknadsmässig återkoppling till ingenjörsmässiga krav. Ett önskvärt mål inom projektet är även att valda delar av projektarbete implementeras, om möjligt, i en kommersiell mjukvara och utvärderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.