Simulering och design av integrerad fordons antenner- SDIVA

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd. 94734, PV32
Bidrag från Vinnova 4 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Syfte och mål

Projektets mål är följande: 1. Utveckla verktyg och processer för att möjliggöra simulering av antennsystemet på ett tidigt fas för att få en tillförlitlig antennsystemlösning. Detta kommer att resultera i en kortare utvecklingstid för nya modeller och ett mindre behov av prototypfordon. 2. Utveckla ett robust optimerat antennkoncept som är mindre känsligt för olika utbredningsmiljöer och bilkarosser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet räknar med att ha följande resultat: Simuleringar av kompletta bilar med antenner Virtuell verifiering av antennsystem Nya metoder för utveckling av antennsystem för fordon. Med hjälp av nya metoder utveckla virtuella modeller och prototyper Effektivare och anpassad utvecklingsprocess, vilket leder till kortare utvecklingscykel i projekt Stärka kunskap och kompetens inom antennutveckling inom fordonsindustrin

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att baseras på en industridoktorandtjänst på VCC och in-kind arbete på VCC. En akademisk handledare från LTH blir vetenskaplig ledare för projektet och en industriell handledare från VCC kommer att stödja projektet på företaget. VCC kommer att rapportera statusen i projektet på regelbundna möten: Veckomöten. Online Månadsmöten. One-to-One möte mellan handledare och doktorand Kvartalsmöten. Redovisning av lägesrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2020

Diarienummer 2014-01403

Statistik för sidan