Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simulering och design av integrerad fordons antenner- SDIVA

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd. 94734, PV32
Bidrag från Vinnova 4 372 074 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Viktiga resultat som projektet gav

1. Utveckla verktyg och processer för att möjliggöra simulering av antennsystemet på ett tidigt fas för att få en tillförlitlig antennsystemlösning, kortare utvecklingstid för nya modeller och ett mindre behov av prototypfordon. 2. Utveckla ett robust optimerat antennkoncept som är mindre känsligt för olika utbredningsmiljöer och bilkarosser. 3. Öka expertis på antenndesign inom bilindustrin, för att se till att det mest lämpliga antennlösningarna utformas. 4. Förstärka samarbete mellan industri och akademi inom antenner och elektromagnetiska området.

Långsiktiga effekter som förväntas

Simuleringar av kompletta bilar med antenner Virtuell verifiering av antennsystem Nya metoder för utveckling av antennsystem för fordon. Med hjälp av nya metoder utveckla virtuella modeller och prototyper Effektivare och anpassad utvecklingsprocess, vilket leder till kortare utvecklingscykel i projekt Förbereda svensk bilindustrin att utveckla kompetens, kunskap och verktyg för att hantera bilindustris nya utmaningar inom antenn design och uppkoppling.

Upplägg och genomförande

Projektet baserade på en industridoktorandtjänst på VCC och in-kind arbete på VCC. En akademisk handledare från LTH blir vetenskaplig ledare för projektet och en industriell handledare från VCC stödde projektet på företaget. Projekt förlängdes med 2 år med en PostDoc som avslutade sitt uppdrag i slutet av Augusti 2021.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021

Diarienummer 2014-01403

Statistik för sidan