Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SimplyCITY - Marketplace for user-centered sustainability services

Diarienummer
Koordinator Uppsala kommun - Avd. Näringsliv
Bidrag från Vinnova 1 353 337 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

Uppskalning av, samt ökat synliggörande av, digitala hållbarhetstjänster som finns regionalt genom en nybyggd plattform. Att öka medvetandegraden om existerande digitala hållbarhetstjänster och stimulera framväxten av ett ”community” kopplat till dessa genom nya metoder och verktyg. Att initiera och uppmuntra internationellt samarbete och samverkan vad gäller kunskapsöverföring kring Smarta Städer.

Förväntade effekter och resultat

En integrerad, deltagandemetod med incitament för den enskilde medborgaren att i dialog med staden skapa en verktygslåda för praktiskt samarbete. En marknadsplats för att aggregera digitala hållbarhetstjänster, med lösningar riktade mot mobilitet, lokal konsumtion och digitalt inkluderande med funktionalitet som inbegriper incitament för ökat användande. Ett nyetablerat ”lärandenätverk” för Smart City-initiativ för att utbyta erfarenheter kring deltagande, belöning, crowd-sourcingmetoder och skalbara innovationsprocesser och aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

A) Undersök och konceptualisera SimpliCITY-tänket. Utveckla verktygslåda. B) Utforska och identifiera lämplig teknik och design för SimpliCITY-plattformen. C) Utvärdera nya funktioner och hur de används. D) Involvera flera externa europeiska städer i testning av plattformen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2018

Diarienummer 2018-02501

Statistik för sidan