Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SimplyCITY - Marketplace for user-centered sustainability services

Diarienummer
Koordinator Uppsala Kommun - Avd. Näringsliv
Bidrag från Vinnova 1 353 337 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En uppskalning och synlighet av regionala hållbarhetstjänster (RSUS) genom en aggregerande plattform. Öka medvetenheten om en hållbar stadslivsstil och öka antalet engagerade stadsbor genom att utveckla metoder och verktyg för att driva ett samhälle mot konsumtion av regionala hållbarhetstjänster. Initiera och främja internationell kunskapsöverföring och samarbete för att skala smarta stadsinitiativ. Se https://www.simplicity-project.eu/ stadtmacherei-salzburg https://www.simplicity-project.eu/cykla-med-pelle-cycling-with-pelle

Långsiktiga effekter som förväntas

Webbplattformen och motsvarande mobilapplikation publicerades för förtestning i mars 2020 och de första användbarhetsdesigntesterna ägde rum i samarbete med universitetet i Salzburg (juni 2020). Den inkluderade redan några av de incitament- och spelfunktioner som behövs för att uppnå högre motivation hos användarna (t.ex. utmaningssystem; belöningssystem med "stadens hjärtslag"); informations- och medvetenhetsmoduler (t.ex. informationsturer till intressanta platser för hållbarhetstjänster). första användartestningen (enkät för användarfeedback) och utvärderingen av proof-of-concept hösten 2020/21, några funktioner i plattformen anpassades (se D7.2 Utvärderingsplan, Resultat för design och Usability Evaluation, s.8ff ). Den stora framgången under det andra projektåret var lanseringen av SimpliCITY-prototypplattformen och mobilapplikationen, kallad på tyska "Stadtmacherei" och överföringen av detta koncept till behoven hos samarbetspartnern Uppsala stad. Den konceptuella designen och funktionerna för incitament och nudging av den tyska prototypplattformen har överförts till den lokala svenska appen, kallad "Cykla med Pelle-appen" med hjälp av ett lokalt svenskt samarbetande IT-företag, kallat Sisyfos Digital AB (se svenska underleverantörer) ).

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på uppbyggnaden av en digital plattform för åtkomst av hållbarhetstjänster för allmänheten i Österrike (Salzburg) och Sverige (Uppsala). Den digitala plattformen har byggts som ett CMS (Content Management System). I Österrike byggdes den från grunden, men i Uppsala kom vi under projektets gång att utgå från en svensk lösning som redan var i bruk. Skillnaden mellan Salzburg och Uppsala har varit synen på samt åtkomsten- av tidigare nämnda hållbarhetstjänster. Sverige/Uppsala har valt en lösning som är ekonomiskt och start-up tillvänt skalbar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2022

Diarienummer 2018-02501

Statistik för sidan