Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

SimplyCITY - Marketplace for user-centered sustainability services

Reference number
Coordinator Uppsala kommun - Avd. Näringsliv
Funding from Vinnova SEK 1 353 337
Project duration October 2018 - March 2021
Status Ongoing
Venture Urban Europe

Purpose and goal

Uppskalning av, samt ökat synliggörande av, digitala hållbarhetstjänster som finns regionalt genom en nybyggd plattform. Att öka medvetandegraden om existerande digitala hållbarhetstjänster och stimulera framväxten av ett ”community” kopplat till dessa genom nya metoder och verktyg. Att initiera och uppmuntra internationellt samarbete och samverkan vad gäller kunskapsöverföring kring Smarta Städer.

Expected results and effects

En integrerad, deltagandemetod med incitament för den enskilde medborgaren att i dialog med staden skapa en verktygslåda för praktiskt samarbete. En marknadsplats för att aggregera digitala hållbarhetstjänster, med lösningar riktade mot mobilitet, lokal konsumtion och digitalt inkluderande med funktionalitet som inbegriper incitament för ökat användande. Ett nyetablerat ”lärandenätverk” för Smart City-initiativ för att utbyta erfarenheter kring deltagande, belöning, crowd-sourcingmetoder och skalbara innovationsprocesser och aktiviteter.

Planned approach and implementation

A) Undersök och konceptualisera SimpliCITY-tänket. Utveckla verktygslåda. B) Utforska och identifiera lämplig teknik och design för SimpliCITY-plattformen. C) Utvärdera nya funktioner och hur de används. D) Involvera flera externa europeiska städer i testning av plattformen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 20 June 2018

Reference number 2018-02501

Page statistics