SEVS - Safe, Electrical, hybrid novel VehicleS

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 1 732 750 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI