Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Service platform för in situ sekvenserings-baserat kartering av cell-typer

Diarienummer
Koordinator CartaNA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt var att validera vår affärsmodell för in situ-sekvensering (ISS) och analysera vårt kundsegment på djupet. För att nå det genomförde vi två projektdelar: - Teknisk validering av prototypens reagenskit och servicemodell tillsammans med 5 pilotkunder - Analys av marknadssegment, kundbehov och konkurrenter på djupet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i: - teknisk validering av prototypsreagenskit och servicemodell tillsammans med 5 pilotkunder. Under projektperioden avslutade vi fyra av fem pilotprojekt framgångsrikt vilket resulterade i värdefulla forskningsresultat. Ett projekt hade tekniska svårigheter, som lärde oss en viktig aspekt som vi nu kan hantera, och pilotprojektet kommer slutföras efter periodens slut. - en detaljerad marknadsanalysrapport innehållande en lista över potentiella akademiska och industriella kunder (universitet, institut och företag) samt konkurrentlandskap.

Upplägg och genomförande

ISS-reagenskit skickades till våra pilotkunder som utförde provberedningssteget i eget laboratorium med instruktioner. Efter det tog vi emot provet för ISS-service, som vi utförde på våra CARTANA-facilitet och med användning av ett mikroskop som vi hyrde från Stockholms universitet. Marknadsanalysen har baserats på fyra datakällor: bibliometrisk analys (Scopus), databaser från kliniska prövningar, LinkedIn och annan webbdata. Kundbehovet har validerats genom intervjuer. Marknadsmaterial (design, webbinnehåll, etc.) skapades med hjälp av konsulter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03924

Statistik för sidan