Service platform för in situ sekvenserings-baserat kartering av cell-typer

Diarienummer 2017-03924
Koordinator CartaNA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att validera vår affärsmodell för in situ-sekvensering (ISS) och analysera vårt kundsegment på djupet. För att nå det genomförde vi två projektdelar: - Teknisk validering av prototypens reagenskit och servicemodell tillsammans med 5 pilotkunder - Analys av marknadssegment, kundbehov och konkurrenter på djupet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i: - teknisk validering av prototypsreagenskit och servicemodell tillsammans med 5 pilotkunder. Under projektperioden avslutade vi fyra av fem pilotprojekt framgångsrikt vilket resulterade i värdefulla forskningsresultat. Ett projekt hade tekniska svårigheter, som lärde oss en viktig aspekt som vi nu kan hantera, och pilotprojektet kommer slutföras efter periodens slut. - en detaljerad marknadsanalysrapport innehållande en lista över potentiella akademiska och industriella kunder (universitet, institut och företag) samt konkurrentlandskap.

Upplägg och genomförande

ISS-reagenskit skickades till våra pilotkunder som utförde provberedningssteget i eget laboratorium med instruktioner. Efter det tog vi emot provet för ISS-service, som vi utförde på våra CARTANA-facilitet och med användning av ett mikroskop som vi hyrde från Stockholms universitet. Marknadsanalysen har baserats på fyra datakällor: bibliometrisk analys (Scopus), databaser från kliniska prövningar, LinkedIn och annan webbdata. Kundbehovet har validerats genom intervjuer. Marknadsmaterial (design, webbinnehåll, etc.) skapades med hjälp av konsulter.

Externa länkar

This is CARTANA´s website that we generated during this project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.