Selektiv tumörbehandling

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - maj 2009
Status Avslutat

Externa länkar