Selective tumor treatment

Reference number
Coordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2008 - May 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-02568

Page statistics