SE:kond LIFE - Återtillverkning & återanvändning av fordonskomponenter

Diarienummer 2018-03734
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet ska generera kunskap som värderar miljönyttan och möjliggör ökad återanvändning av komponenter i framtidens industriella återtillverkningssystem i fordonsbranschen. Fram- och bakvagnar från krockade bilar studeras särskilt i projektet då dessa innehåller material och strukturer representativa för bilen som helhet. Målet är att skapa hållbara, effektiva och lönsamma industriella analys- och återtillverkningsmetoder som kvalitetssäkrar samt åtgärdar skador och defekter så att komponenterna i stor skala kan återanvändas i fordon.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att leda till ökad kunskap och teknik på material- och komponentnivå om hur återanvändning möjliggörs samt lämpar sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta öppnar för ökad återanvändning av fordonskomponenter i rationell, stor skala vilket kan skapa nya affärsmöjligheter i cirkulär ekonomin samt minskar resursanvändningen och miljöpåverkan. Kunskaperna kan tillämpas och gynna designen av nästa generations fordonskomponenter men även överföras på komponenter och material i andra industribranscher.

Planerat upplägg och genomförande

Under första etappen kommer de vanligaste förekommande skadorna och defekterna som kräver åtgärd för att fram- och bakvagnar ska kunna återanvändas att kartläggas och kategoriseras. Ett urval av metoder och tekniker för defektanalys, återtillverkning och kvalitetskontroll kommer att testas och demonstreras på laboratorienivå. En metod för att bedöma miljönyttan av återtillverkning och återanvändning av bildelar planeras för att säkerställa att miljöpåverkan minimeras. Projektparter är RISE tillsammans med Volvo Cars, ECRIS samt Dekra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.