Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Segmentering och 3D-utskrift för medicinsk planering

Diarienummer
Koordinator Novamia AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet för detta projekt var att undersöka om produkter baserade på Novamias patenterade metoder för segmentering (avgränsning) av anatomiska strukturer i medicinska bilder kan användas för 3D-utskrifter att användas vid planering av operationer. Resultaten av projektet visar att metoderna kan användas inte bara för operationsplanering, utan även i samband med framställning av material att operera in i patienten. Målet har därigenom överträffats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar på nya möjligheter att använda avancerade segmenteringsmetoder och 3D-utskrifter i samband med kirurgi. Detta kan på lång sikt bidra till att förbättra folkhälsan och att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige.

Upplägg och genomförande

I början av projektet identifierades en möjlig kund, ett företag som arbetar med framställning av material att operera in i patienter. Mjukvara utvecklades för denna kund och resulterade i en affärsuppgörelse som kommer att få stor betydelse för Novamia.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00655

Statistik för sidan