Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Segmentering och 3D-utskrift för medicinsk planering

Diarienummer
Koordinator Novamia AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för detta projekt var att undersöka om produkter baserade på Novamias patenterade metoder för segmentering (avgränsning) av anatomiska strukturer i medicinska bilder kan användas för 3D-utskrifter att användas vid planering av operationer. Resultaten av projektet visar att metoderna kan användas inte bara för operationsplanering, utan även i samband med framställning av material att operera in i patienten. Målet har därigenom överträffats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet visar på nya möjligheter att använda avancerade segmenteringsmetoder och 3D-utskrifter i samband med kirurgi. Detta kan på lång sikt bidra till att förbättra folkhälsan och att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige.

Upplägg och genomförande

I början av projektet identifierades en möjlig kund, ett företag som arbetar med framställning av material att operera in i patienter. Mjukvara utvecklades för denna kund och resulterade i en affärsuppgörelse som kommer att få stor betydelse för Novamia.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00655

Statistik för sidan