Segmentering och 3D-utskrift för medicinsk planering

Diarienummer 2017-00655
Koordinator Novamia AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - vår 2017

Syfte och mål

Målet för detta projekt var att undersöka om produkter baserade på Novamias patenterade metoder för segmentering (avgränsning) av anatomiska strukturer i medicinska bilder kan användas för 3D-utskrifter att användas vid planering av operationer. Resultaten av projektet visar att metoderna kan användas inte bara för operationsplanering, utan även i samband med framställning av material att operera in i patienten. Målet har därigenom överträffats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar på nya möjligheter att använda avancerade segmenteringsmetoder och 3D-utskrifter i samband med kirurgi. Detta kan på lång sikt bidra till att förbättra folkhälsan och att skapa ekonomisk tillväxt i Sverige.

Upplägg och genomförande

I början av projektet identifierades en möjlig kund, ett företag som arbetar med framställning av material att operera in i patienter. Mjukvara utvecklades för denna kund och resulterade i en affärsuppgörelse som kommer att få stor betydelse för Novamia.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.