Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 3 734 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-04238eng.pdf(pdf, 1181 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektets viktigaste resultat är ökad kunskap om hur förares beteende och upplevelse av sekundäruppgifts-interaktion, påverkas av automationsgrad 2 (SAE). En SWOT-analys av de metoder som utforskats i projektet har sammanställts i en metodkatalog. Målet med projektet var också att bidra med rekommendationer från forskning och konceptutveckling för att förbättra befintliga företagsriktlinjer och designrekommendationer samt att överföra kunskap till produktutvecklingsprojekt och ISO-diskussioner.

Resultat och förväntade effekter

Behov och krav hos lastbils- och bilförare har visualiserats i en impact map som har använts som inspiration för att lösa design- och metodproblemställningar under projektets gång. En metodkatalog och HMI-rekommendationer för sekundäruppgifts-interaktion har sammanställts. Projekttresultaten förväntas ha mätbara fördelar när det gäller förbättrad användarvänlighet för de produkter och tjänster som utvecklas av deltagande parter. Den kunskap som genererats i projektet kommer delges i den offentliga sektorn genom presentation på konferenser och artiklar i tidskrifter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört användarcentrerad forskning som vetenskaplig grund. I projektet har iterativt arbete utförts för att utforska lastbils- och bilförares önskemål och arbetssätt genom design och prototypbyggande av HMI:er som testats med en mängd olika etablerade utvärderingsmetoder inom Människa-Maskin Interaktion och UX. Nya metoder har föreslagits och etablerade metoder har testats i nya scenarion som är relevanta för automatiserad körning. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket; SoA & Use-fall, design, utvärderingar och rekommendationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04238

Statistik för sidan