SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 3 734 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Dagens förare efterfrågar fordon som erbjuder HMI med samma typ av användbarhet som de har vant sig vid från konsumentmarknaden. Samtidigt börjar fordonstillverkare introducera system som tar över delar av köruppgiften från föraren. Föraren ändrar sannolikt sitt beteende då dessa körstödssystem är aktiva och hur säkerhet och upplevelse förändras när man interagerar med sekundäruppgifter i dessa scenarier är oklart. SEER-projektet undersöker hur sekundäruppgifter bör utformas för att ge en så effektiv, säker och behaglig interaktion som möjligt när körstödssystem är aktiva.

Förväntade effekter och resultat

Ett resultat av projektet är designkoncept som illustrerar hur problemet kan angripas. Projektets resultat inkluderar även: 1) Ökad kunskap kring hur beteende och upplevelse av sekundäruppgifter förändras och 2) Designprinciper för sekundäruppgifter - i scenarier där körstödssystem är aktiva. Projektet kommer vara till hjälp för fordonstillverkare i deras design av infotainment- och liknande system och kommer även ge rekommendationer för hur nuvarande bestämmelser, standarder och riktlinjer för fordons-HMI bör uppdateras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket (AP) som löper mer eller mindre parallellt. AP1 genomför en state-of-the-art kring problemställningen och tar även fram vilka användarscenarier och sekundäruppgifter som skall studeras. AP2 designar koncept för sekundäruppgifter som sedan iterativt utvärderas och förbättras. I AP3 tar man fram metoder för utvärdering av koncepten och utför även denna utvärdering. AP4 summerar kunskapen som tas fram i projektet till en samling rekommendationer om hur man bör utforma sekundäruppgifter för scenarier där körstödssystem är aktiva.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.