Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 3 734 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-04238eng.pdf(pdf, 1181 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets viktigaste resultat är ökad kunskap om hur förares beteende och upplevelse av sekundäruppgifts-interaktion, påverkas av automationsgrad 2 (SAE). En SWOT-analys av de metoder som utforskats i projektet har sammanställts i en metodkatalog. Målet med projektet var också att bidra med rekommendationer från forskning och konceptutveckling för att förbättra befintliga företagsriktlinjer och designrekommendationer samt att överföra kunskap till produktutvecklingsprojekt och ISO-diskussioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Behov och krav hos lastbils- och bilförare har visualiserats i en impact map som har använts som inspiration för att lösa design- och metodproblemställningar under projektets gång. En metodkatalog och HMI-rekommendationer för sekundäruppgifts-interaktion har sammanställts. Projekttresultaten förväntas ha mätbara fördelar när det gäller förbättrad användarvänlighet för de produkter och tjänster som utvecklas av deltagande parter. Den kunskap som genererats i projektet kommer delges i den offentliga sektorn genom presentation på konferenser och artiklar i tidskrifter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört användarcentrerad forskning som vetenskaplig grund. I projektet har iterativt arbete utförts för att utforska lastbils- och bilförares önskemål och arbetssätt genom design och prototypbyggande av HMI:er som testats med en mängd olika etablerade utvärderingsmetoder inom Människa-Maskin Interaktion och UX. Nya metoder har föreslagits och etablerade metoder har testats i nya scenarion som är relevanta för automatiserad körning. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket; SoA & Use-fall, design, utvärderingar och rekommendationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04238

Statistik för sidan