Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Security Case Run-Time Adaption (SeCRA)

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 483 853 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Följande resultat har uppnåtts i projektet: 1) state-of-the-art och state-of-the-practice av dynamisk säkerhetscase har genomförts och publicerats i 3 vetenskapliga artiklar, 2) vi har genererat en ökad medvetenhet inom industri och akademi rörande utmaningar kopplade till run-time systemuppdateringar som berör och eventuellt kan påverka systemsäkerheten, 3) vi har byggt ett akademiskt och industriellt konsortium på nationell nivå baserat på detta har vi skickat en ansökan för ett ECSEL-projekt, 4) vi slutför en ansökan om finansiering för fortsatt arbete i ett KKS projekt (Prospekt).

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har inom industri och akademi skapat en ökad medvetenhet rörande run-time systemuppdateringar som berör och kan påverka systemsäkerheten. Vi har diskuterade detta med flera av berörda företag i regionen, bl.a. ABB Robotics, Volvo Construction Equipment, Westermo och Scania (genom Juncta Valenta ansökan). Dessa företag är intresserade i ämnet, redan nu har ett utökat samarbete påbörjats och vi kommer att jobba vidare i detta samarbete mot konkreta metoder och lösningar, t.ex.. via gemensamma forskningsprojekt och projekt i samverkan med studenter exempelvis examensarbeten.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en state-of-the-art och state-of-the-practice rörande utveckling av säkerhetscase och sätt att hantera kontinuerliga uppdatering. Detta arbete är publicerat i 3 vetenskapliga artiklar. Arbetet är vidare presenterat för ABB Robotics, Volvo Construction Equippment, Westermo AB och Scania. Exempelvis så har vi fått möjlighet att undersöka en inledande säkerhetscase utvecklingsprocess och dess struktur i kontext av ett robotexempel som tillhandahålls av ABB Robotics. Vi har även besökt ett ARTEMIS-brokerage event den 6-7 februari 2018 i Berlin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-05033

Statistik för sidan