Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Tuesday 13 June at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Wednesday 14 June at 8am the latest.

Security Case Run-Time Adaption (SeCRA)

Reference number
Coordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Funding from Vinnova SEK 483 853
Project duration December 2017 - July 2018
Status Completed
Venture Digital infrastructure and cyber security

Purpose and goal

Följande resultat har uppnåtts i projektet: 1) state-of-the-art och state-of-the-practice av dynamisk säkerhetscase har genomförts och publicerats i 3 vetenskapliga artiklar, 2) vi har genererat en ökad medvetenhet inom industri och akademi rörande utmaningar kopplade till run-time systemuppdateringar som berör och eventuellt kan påverka systemsäkerheten, 3) vi har byggt ett akademiskt och industriellt konsortium på nationell nivå baserat på detta har vi skickat en ansökan för ett ECSEL-projekt, 4) vi slutför en ansökan om finansiering för fortsatt arbete i ett KKS projekt (Prospekt).

Expected results and effects

Vi har inom industri och akademi skapat en ökad medvetenhet rörande run-time systemuppdateringar som berör och kan påverka systemsäkerheten. Vi har diskuterade detta med flera av berörda företag i regionen, bl.a. ABB Robotics, Volvo Construction Equipment, Westermo och Scania (genom Juncta Valenta ansökan). Dessa företag är intresserade i ämnet, redan nu har ett utökat samarbete påbörjats och vi kommer att jobba vidare i detta samarbete mot konkreta metoder och lösningar, t.ex.. via gemensamma forskningsprojekt och projekt i samverkan med studenter exempelvis examensarbeten.

Planned approach and implementation

Vi har genomfört en state-of-the-art och state-of-the-practice rörande utveckling av säkerhetscase och sätt att hantera kontinuerliga uppdatering. Detta arbete är publicerat i 3 vetenskapliga artiklar. Arbetet är vidare presenterat för ABB Robotics, Volvo Construction Equippment, Westermo AB och Scania. Exempelvis så har vi fått möjlighet att undersöka en inledande säkerhetscase utvecklingsprocess och dess struktur i kontext av ett robotexempel som tillhandahålls av ABB Robotics. Vi har även besökt ett ARTEMIS-brokerage event den 6-7 februari 2018 i Berlin.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 23 November 2017

Reference number 2017-05033

Page statistics