Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SECONDS: Säkra uppkopplade enheter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 7 909 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål har varit att implementera, testa och utvärdera lösningar för att hantera sårbarheter i tredjepartsmjukvara. Specifikt har projektet haft som mål att ta fram lösningar för att förkorta tiden från det att en sårbarhet upptäcks tills att ett beslut för åtgärd kan tas. Förbättrade processer har föreslagits genom att utveckla en mognadsmodell specifikt kopplad till hantering av sårbarheter. En tjänst i form av en proof-of-concept-implementation för hantering och spårning av sårbarheter har också implementerats och evaluerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat innefattar dels mognadsmodellen och den implementerade tjänsten, men även ett flertal dellösningar som utvecklats under projektet. Delar av resultaten, den implementerade tjänsten och ett par av delresultaten kopplade till maskininlärning och automatisering, har också kommersialiserats. Vi förväntar oss att detta framöver kommer leda till bättre och mer effektiva produkter för att hantera sårbarheter i uppkopplade enheter.

Upplägg och genomförande

Mognadsmodellen har utarbetats i samarbete med projektets deltagare och bygger dels på intervjuer, dels på en aggregering av relevanta aktiviteter beskrivna i andra mognadsmodeller och dels på identifierade rekommendationer och krav på säkerhet i IoT-produkter. För den implementerade tjänsten har alla projektparter varit delaktiga i evalueringen. Den har även testats i specifika miljöer där t.ex. användardata använts för att leverera information och även där tjänstens databas har levererat information till en tredjepartstjänst.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00603

Statistik för sidan