SECONDS: Säkra uppkopplade enheter

Diarienummer 2016-00603
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 7 909 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka säkerheten i uppkopplade produkter genom att effektivisera och förbättra arbetet med att analysera säkerhetsuppdateringar och besluta när en uppdatering av mjukvara ska göras. Målet med detta projekt är att utveckla ett beslutsstöd som effektivt kan användas för att avgöra om eller när en uppdatering av mjukvaran i en specifik produkt ska göras. Beslutsstödet ska kort efter att en sårbarhet blir känd koppla information om denna till den specifika produkten, dess konfiguration och den miljö som den verkar i.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att skapa mer tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att evaluera sårbarheter i uppkopplade produkter. Detta gör att resurser kan fokuseras på de uppdateringar som är mest kritiska och att tiden från känd sårbarhet kring beslut om uppdatering minimeras. Projektet bidrar även till att skapa bättre kunskap kring potentiella hot och attacker och ökar medvetenheten om kring dessa, vilket i förlängningen resulterar i säkrare produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Lösningen bygger på att skapa algoritmer som kombinerar information kring sårbarheter med information om enheter för att skapa beslutsstöd som är nära kopplat till dessa och deras specifika egenskaper. Genom att testa och utvärdera beslutsstödet flera gånger under projektet så kommer det att successivt förbättras och kunna anpassas efter de behov som finns. Det kommer dessutom att integreras med befintliga mjukvaruhanteringssystem för att säkerställa att det är anpassat för och kan användas tillsammans med dessa.

Externa länkar

Projekthemsida vid Lunds universitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.