Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Screening och förebyggande behandling av preklinisk reumatoid artrit

Diarienummer
Koordinator Göteborgs universitet - Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 5 182 566 kronor
Projektets löptid december 2020 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Bilateral utlysning med Kina
Ansökningsomgång Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har vi utvecklat två nya testprototyper som kan leda till en tidigarelagd och förfinad diagnos vid RA och som dessutom kan klassificera patienter med nydebuterad RA i undergrupper beroende på sjukdomsutfall. Vi har också identifierat ytterligare autoantikroppar som ökar prediktionen för insjuknande i RA. P.g.a. Covid-19 pandemin och därmed få sjukhusbesök har inte prototyperna kunnat testas i Kina; i stället har prototypens diagnostiska prestanda bekräftadats i oberoende europeiska kohorter. Skyddande antikroppar testades i flera djurmodeller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har förfinat det diagnostiska testet så att det nu har hög sensitivitet och specificitet för RA, kan förutsäga sjukdom och också prognos hos patienter med nydebuterad sjukdom. Detta innebär snabbare diagnos och en möjlighet att bidra till vägledning av behandlingsbeslut. Vi har identifierat autoantikroppar som skyddar mot artrit i djurmodeller och klarlagt deras verkningsmekanism. Som rekombinanta monokloner har dessa en stor terapeutisk potential vid behandling av RA.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med fem parter och fem workpackages stärkte det internationella samarbetet mellan akademiska institutioner och småföretag. Arbetet mellan de svenska parterna genomfördes enligt planen och projektets mål nåddes. Oavsett utmaningarna med Covid-19 pandemin, hade vi regelbundna möten mellan de svenska och de kinesiska partnerna och det internationella samarbetet justerades enligt de aktuella förutsättningarna så att varje parts mål skulle nås på bästa sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 februari 2024

Diarienummer 2019-03060

Statistik för sidan