Bilateral utlysning med Kina:

Forskning, utveckling och innovation inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT - Kinasamarbete

Planerad till februari 2019

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT. Projektet ska pågå i 2–3 år. 

treklover2

Vem kan söka?

Företag i samverkan med akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina. Konstellationen i Kina ska bestå av företag och akademi.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 26 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera ca 4-6 projekt. Den totala budgeten för utlysningen i Kina är 20 milj RMB. 

Viktiga datum

 • februari 2019
  Planerad till
  februari 2019
 • Preliminära datum

  • Öppning: februari 2019
  • Stängning: maj 2019
  • Intervjuer: oktober 2019
  • Beslut: första kvartalet 2020
  • Projektstart: april 2020

  Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena life science, trafiksäkerhet och IKT. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer. Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Den svenska konstellationen ska bestå av samverkan mellan minst en företags part och en part från akademi och/eller offentlig sektor. Vi välkomnar såväl små och medelstora som stora företag . Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Programmets områden

  Life Science

  • Infektionsprevention och antimikrobiell resistens
  • Individualiserad hälsa och precisionsmedicin
  • Traditionell kinesisk medicin
  • Prevention och behandling av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Trafiksäkerhet

  • Datainsamling och teknik för djupgående analys av vägtrafikolyckor och trafikanter.
  • Avancerad teknik och utrustning för räddningstjänst och insatser vid trafikolyckor
  • Värmehanteringshantering för nya energidrivna batterisystem
  • Säkerhet för intelligenta och anslutna fordon

  IKT

  • Fordonselektronik
  • Mobil hälsa och intelligent medicinsk teknik, möjliggjorda av sakernas internet (IoT, internet-of-things)
  • Realtidsoperativsystem (RTOS)
  • Fordons-IoT

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Bilateral call for proposals with China (pdf, 72 kB)

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ciro Vasquez

  Utlysningsansvarig

  4684733130

  ciro.vasquez@vinnova.se

  Emelie Falk

  Handläggare Hälsa

  4684733177

  emelie.falk@vinnova.se

  Eric Wallgren

  Handläggare Transport

  4684733096

  eric.wallgren@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02984