Bilateral utlysning med Kina:

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT

Stängde 14 juni 2019

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT. Projektet ska pågå i 2–3 år. 

Vem kan söka?

Företag i samverkan med akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina. Konstellationen i Kina ska bestå av företag och akademi.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 26 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera ca 4-6 projekt. Den totala budgeten för utlysningen i Kina är 20 milj RMB. 

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena life science, trafiksäkerhet och IKT. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer. Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Den svenska konstellationen ska bestå av samverkan mellan minst en företags part och en part från akademi och/eller offentlig sektor. Vi välkomnar såväl små och medelstora som stora företag . Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Programmets områden

  Life Science

  • Infektionsprevention och antimikrobiell resistens
  • Individualiserad hälsa och precisionsmedicin
  • Traditionell kinesisk medicin
  • Prevention och behandling av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Trafiksäkerhet

  • Datainsamling och teknik för djupgående analys av vägtrafikolyckor och trafikanter.
  • Avancerad teknik och utrustning för räddningstjänst och insatser vid trafikolyckor
  • Värmehanteringshantering för nya energidrivna batterisystem
  • Säkerhet för intelligenta och anslutna fordon

  IKT

  • Fordonselektronik
  • Mobil hälsa och intelligent medicinsk teknik, möjliggjorda av sakernas internet (IoT, internet-of-things)
  • Realtidsoperativsystem (RTOS)
  • Fordons-IoT

  Läs utlysningstexten på kinesiska

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ciro Vasquez

  Utlysningsansvarig

  4684733130

  Eric Wallgren

  Handläggare Transport

  4684733096

  Joanna Boquist

  Handläggare Hälsa

  4684733124

  Katarina Duca

  Programassistent

  4608733208

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2018-02984

  Statistik för sidan