Scope360

Diarienummer 2018-04890
Koordinator Squeed Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att bolaget ska kunna ta fram en strategi för affärsmässig hantering av våra immateriella tillgångar. Projektet fokuserar på att identifiera bolagets immateriella tillgångar inom projektet Scope360, jämföra med konkurrenters immateriella tillgångar och immateriella rättigheter och sedan med det som bas utforma en IP strategi som hanterar tillgångarna för att stärka affärsstrategin.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt förväntar vi oss att 1) ha identifierat och utvärderat de huvudsakliga och affärsstrategiskt viktiga tillgångarna i bolaget, 2) fått en god bild av hur andra liknande bolag hanterar sina immateriella tillgångar, 3) ha en konkret, kortsiktig handlingsplan för våra immateriella tillgångar och 4) en långsiktig IP Strategi som är förankrad i vår affärsstrategi, för hantering av våra Immateriella tillgångar.

Planerat upplägg och genomförande

En del kommer att baseras på intervju/workshop med nyckelmedarbetare. Fokus kommer att vara på att identifiera immateriella tillgångar i bolaget och göra en initial utvärdering av deras affärsstrategiska relevans. Även ägarförhållanden kommer att belysas där det är relevant. Konsulten kommer att analysera resultatet och vi utvärdera gemensamt. Vi kommer titta på våra konkurrenter, hur de hanteras sina immateriella tillgångar och affärsmodeller. Vi genomför en workshop kring resultatet och sedan följa upp IP Strategin i ledningsgruppen tillsammans med konsulten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.