Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Scope360

Diarienummer
Koordinator Squeed Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har fokuserat på att identifiera bolagets intellektuella tillgångar inom Scope360, jämfört med konkurrenters intellektuella tillgångar och immateriella rättigheter och med det som bas utformat en IP strategi som hanterar tillgångarna för att stärka affärsstrategin.

Resultat och förväntade effekter

Vi har: 1. identifierat och utvärderat de huvudsakliga och affärsstrategiskt viktiga tillgångarna i bolaget 2. fått en god bild av hur liknande bolag hanterar sina immateriella tillgångar 3. tagit fram och genomfört en konkret, kortsiktig handlingsplan för våra immateriella tillgångar. 4. tagit fram en långsiktig IP strategi som är förankrad i vår affärsstrategi, för hantering av våra immateriella tillgångar.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört workshops med nyckelmedarbetare och fokus har varit på att identifiera intellektuella tillgångar i bolaget samt att göra en initial utvärdering av deras affärsstrategiska relevans. Vi har tittat på våra konkurrenter, hur de hanterar sina immateriella tillgångar och på hur deras affärsmodeller ser ut. Vi har också titta på ägandeförhållanden. Konsulten har analyserat samtliga resultat. Vi har gemensamt utvärderat resultaten och följt upp IP strategin i ledningsgruppen tillsammans med konsulten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04890

Statistik för sidan