Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Scale-up: Crowdsourcing för storskalig utvärdering av externa gränssnitt på automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2018-04999eng.pdf(pdf, 584 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att utforska potentialen av online crowdsourcing för utvärdering av externa gränssnitt i ett tidigt designstadium, och på så sätt bidra till välgenomtänkta designbeslut med större potential att kunna tillämpas i större skala. Vi undersökte i vilken utsträckning som online crowdsourcing-plattformen MTurk är lämplig för studier om externa gränssnitt, och hur väl det replikerar motsvarande utvärderingar som genomförs i en laboratoriemiljö.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utökat kunskap om externa gränssnitt för automatiserade fordon samt skapat en förståelse för hur man utformar och validerar crowdsourcing studier. Det har också stärkt samarbetet mellan projektpartnerna och akademi, liksom samarbeten på den internationella arenan. Tillsammans väntas detta stimulera nya forskningsprojekt och göra Sverige mer konkurrenskraftigt.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fem arbetspaket. I dessa ingick litteratursammanställning, design av nya gränssnittskoncept och design och genomförande av enkätstudier som genomfördes via online crowdsourcing-plattformen MTurk samt i en laboratoriemiljö. I dessa studier genererades både kvalitativ och kvantitativ data som sedan analyserades med lämpliga metoder. Mycket av arbetet genomfördes i form av kreativa arbetsmöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 oktober 2021

Diarienummer 2018-04999

Statistik för sidan