Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sana - the world´s first artificially intelligent teacher.

Diarienummer
Koordinator Sana Labs AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att analysera och utvärdera den tekniska och marknadsmässiga potentialen och genomförbarheten för Sana världens första artificiellt intelligenta (AI) lärare som erbjuder personlig och adaptiv undervisning genom en smartphone app. Projektet genomfördes parallellt med vårt utformade Explorer Program där tekniska, funktionella och kommersiella aspekter av vår service (beta-version) analyserades tillsammans med referensanvändare. De uppställda målen har mötts på ett tillfredsställande vis.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi bekräftat den tekniska och marknadsmässiga potentialen hos Sanas teknologi samt identifierat nya potentiella partners och attraktiva marknadssegment. Resultatet av våra analyser och utvärderingar kommer utgöra ett underlag för våra strategiska beslut relaterade till vidareutvecklingen av vår teknologi.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har vi genom Explorer-programmet genomfört kvalitativ och kvantitativ analys av applikationens prestanda tillsammans med referensanvändare. Vi har intervjuat viktiga intressenter om de kommersiella aspekterna av Sana. Dessutom har vi utfört kompletterande marknadsanalys inklusive bland annat konkurrenter, användarbehov och segment, identifierat nya partners samt tagit fram finansiella prognoser. Vi har utvecklat en plan för efterföljande fas 2-projekt baserat på den affärsplan som är sammanställd inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04777

Statistik för sidan