Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Samverkan för en hållbar anläggningsbransch 2.0

Diarienummer
Koordinator BUILDING GREEN IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genom de aktiviteter som genomförts i de olika delprojekten samt den branschdag som ordnats uppnått sitt syfte och uppsatta mål. Det finns i framtagna delprojektrapporter underlag för en nationell samverkan och för att definiera målområden, verksamhetsområde, metod för kunskapsspridning samt nationell och internationell samverkan. Som ett första steg för att nå en ökad effektivare samverkan där vi utnyttjar de synergieffekter som uppkommer riktas i slutrapporten ett antal rekommendationer till berörda branschaktörer. Se bifogad slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Delprojekt 1 har resulterat i prioriterade fokusområden för samverkan samt åtgärder kopplade till dessa. Delprojekt 2 har resulterat i förslag på informationsstruktur samt en beskrivning av roller/former för samverkan nationellt och internationellt. Delprojekt 3 har resulterat i en kartläggning av internationella hållbarhetssystem för anläggningsprojekt, en analys av nästa versions möjligheter och utmaningar för den svenska anläggningsbranschen samt förslag på hur den svenska branschen bör hantera aktuella hållbarhetssystem.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av tre delprojekt och en branschdag CCC Summit den 19 juni 2018. De tre delprojektens genomförande har alla gemensamt lett fram till det slutresultat som presenteras under kap 3 Resultat i denna rapport. I respektive delprojektrapport beskrivs utförligt det arbete som bedrivits inom delprojekten samt respektive delprojektresultat. De tre delprojekten samt arrangemanget av CCC-summit har aktivt samverkat för att dra nytta av varandras arbete och resultat samt för att gemensamt arbeta mot projektets gemensamma mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05188

Statistik för sidan