Samverkan för en hållbar anläggningsbransch 2.0

Diarienummer 2017-05188
Koordinator BUILDING GREEN IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

- Främja samverkan inom anläggningsbranschens hela värdekedja samt mellan bygg- och anläggningsbranschen när det gäller utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet - Få en större utväxling av de initiativ/utvecklingsprojekt som genomförs och bättre spridning av resultat och erfarenhetsåterföring - Bredda branschens medvetenhet om det arbete som genomförs för ökad hållbarhet inom anläggningsbranschen, såväl nationellt som internationellt

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat av projektet som helhet är: En större utväxling än idag av de initiativ/utvecklingsprojekt som genomförs och en effektivare användning av de resurser branschen gemensamt lägger ner i dessa projekt En ökad medvetenhet om det arbete som genomförs för ökad hållbarhet samt en bättre spridning av resultat

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i form av tre delprojekt med en avslutande branschdag för spridning av resultat. De tre delprojekten är -Integration av hållbarhetsarbetet mellan bygg- och anläggningsbranschen -Samverkan med likartade initiativ inom anläggningsbranschen -Nästa version av CEEQUAL och dess innebörd för den svenska anläggningsbranschen Arbetsformer för delprojekten kommer vara kartläggning, intervjuer samt workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.