Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 440 862 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet är att använda compound casting för att kombinera segjärn och aluminium för minskad vikt och ökad värmeledning. Ett av målen med förstudien var att hitta av lämplig metod för sammangjutning av segjärn och aluminium och ett annat var att ta fram en demonstrator som visar på en potentiell viktminskning på mint 30 %. Vidare hade förstudien målet att ta fram en lämplig analysmetod för fogen och att formulera en plan för fortsatt arbete. Förstudien har uppfyllt de uppsatta målen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett designkoncept har tagits fram i projektet som visar att tekniken möjliggör 30 % viktreduktion av ett lastbilsnav. Vidare har demonstratorer tagits fram i syfte att demonstrera tillverkningsprocessen samt för att studera fogens egenskaper. Effekten av en industriellt anpassad compound casting teknik bedöms som stor, då processen kan användas för komponentoptimering inom många områden där segjärn eller stål idag används på grund av att de mekaniska egenskaperna för aluminium är otillräckliga.

Upplägg och genomförande

I projektet har Volvo Lastvagnar tagit fram ett designkoncept av ett hybridnav i segjärn och aluminium. Detta konceptnav har använts som kravställare på processen och de slutgiltiga egenskaperna. En förenklad demonstrator har tagits fram och gjutits med olika materialkombinationer och ytbehandlingsmetoder. Fogen har utvärderats med avseende på metallurgisk kvalitet och mekanisk hållfasthet. Fogens beständighet i värmebehandling har också studerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2016-01976

Statistik för sidan