Samarbete för processutveckling två-kammar spruta för läkemedel

Diarienummer 2017-04559
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få igång samarbeten för processutveckling där Ilya Pharmas läkemedelskandidat produceras direkt till en tvåkammarspruta i tillverkningsprocessen och målen var att validera kompatibilitet med denna tvåkammarspruta samt undersöka hur fyllning till tvåkammarsprutan kan integreras i tillverkningsprocessen. Målen har uppfyllts med goda resultat och den data som genererats ligger helt i linje med Ilya Pharmas läkemedelsutvecklingsplaner och integreras i dokumentationen.

Resultat och förväntade effekter

Samverkansavtal har träffats med de två företagen som producerar tvåkammarsprutan samt gjort processutveckling och tillverkning. Kompatibilitet av läkemedelskandidaten med behållaren testades med goda resultat. Ett sätt att integrera fyllning direkt i sprutan togs fram och testades med goda resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts från Ilya Pharma genomförts i enlighet med projektplanen. Detta projekt är ett eget utvecklingsprojekt parallellt med hela läkemedelsutvecklingsprojektet och resultaten är en del av den nödvändiga dokumentationen. Processutvecklingen fortsätter till fas II studien.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.