Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete för processutveckling två-kammar spruta för läkemedel

Diarienummer
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få igång samarbeten för processutveckling där Ilya Pharmas läkemedelskandidat produceras direkt till en tvåkammarspruta i tillverkningsprocessen och målen var att validera kompatibilitet med denna tvåkammarspruta samt undersöka hur fyllning till tvåkammarsprutan kan integreras i tillverkningsprocessen. Målen har uppfyllts med goda resultat och den data som genererats ligger helt i linje med Ilya Pharmas läkemedelsutvecklingsplaner och integreras i dokumentationen.

Resultat och förväntade effekter

Samverkansavtal har träffats med de två företagen som producerar tvåkammarsprutan samt gjort processutveckling och tillverkning. Kompatibilitet av läkemedelskandidaten med behållaren testades med goda resultat. Ett sätt att integrera fyllning direkt i sprutan togs fram och testades med goda resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts från Ilya Pharma genomförts i enlighet med projektplanen. Detta projekt är ett eget utvecklingsprojekt parallellt med hela läkemedelsutvecklingsprojektet och resultaten är en del av den nödvändiga dokumentationen. Processutvecklingen fortsätter till fas II studien.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04559

Statistik för sidan