Samarbete för processutveckling två-kammar spruta för läkemedel

Diarienummer 2017-04559
Koordinator ILYA PHARMA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Syfte: Ilya Pharma utvecklar innovativa läkemedelskandidater för accelererad sårläkning där human terapeutiska protein produceras och levereras direkt till en såryta av genmodifierade mjölksyrabakterier. Mål med detta projekt: Verifiering kompatibilitet med tilltänkt behållare Verifiering kompatibilitet med tilltänkt behållare i tillverkningsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Med detta projekt kommer hela utvecklingstiden att bli kortare då vi kan påbörja denna aktivitet redan nu. Resultaten från projektet kommer att användas som vägledning vid design av slutlig läkemedelsprodukt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Ilya Pharmas projektledare och utförs delvis i samarbete med SLU och delvis av underleverantörer specialiserade på produktion.

Externa länkar

webpage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.