Samägning - en hållbar konsumtionsmodell

Diarienummer 2017-03996
Koordinator Coneeds AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att validera den digitala tjänsten på www.coneeds.se som underlättar samägande. Målet var utöver validering att, vid konstaterande av en tydlig brist i tjänsten, ta fram åtgärdsförslag och validera dessa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till värdefulla insikter samt till förbättringar som har validerats. Dock kvarstår en del validering kring de senare delarna i processen kring ett samägande.

Upplägg och genomförande

Analysen har skett med fokus på kvalitativ data. Tjänsten har testats och validerats genom djupgående intervjuer och monitorering av användare.

Externa länkar

Den digitala plattformen/tjänsten för samägande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.