Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samägning - en hållbar konsumtionsmodell

Diarienummer
Koordinator Coneeds AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att validera den digitala tjänsten på www.coneeds.se som underlättar samägande. Målet var utöver validering att, vid konstaterande av en tydlig brist i tjänsten, ta fram åtgärdsförslag och validera dessa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till värdefulla insikter samt till förbättringar som har validerats. Dock kvarstår en del validering kring de senare delarna i processen kring ett samägande.

Upplägg och genomförande

Analysen har skett med fokus på kvalitativ data. Tjänsten har testats och validerats genom djupgående intervjuer och monitorering av användare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03996

Statistik för sidan