Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga

Diarienummer 2017-01201
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 5 185 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till att sänka saltkonsumtionen hos den svenska befolkningen. I dagsläget äter vi dubbelt så mycket salt som Livsmedelsverkets rekommendationer. Detta kan leda till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Målet med arbetet är att utveckla innovativa metoder som hjälper livsmedelsbranschen att reducera salthalten i sina produkter utan att ge avkall på deras kvalitet, säkerhet eller hållbarhet, samt med bibehållna ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet resulterar i ett antal nya metoder som kan användas för att reducera salthalten i flera livsmedelstyper. Resultaten från projektet ger konkreta möjligheter att sänka salthalten i en rad olika livsmedel, framför allt sådana som idag utgör de största källorna för saltintag i den svenska befolkningen. I förlängningen bidrar detta till lägre saltkonsumtion, att tusentals för tidiga dödsfall förhindras samt att samhället sparar miljardbelopp i form av lägre sjukvårdskostnader. De nya metoderna bidrar även till ökad konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter.

Planerat upplägg och genomförande

Ett flertal tekniker med potential att användas för att producera livsmedel med lägre salthalt har identifierats. Med utgångspunkt från dessa utvecklas innovativa metoder för saltsänkning som sedan används för att tillverka fyra typlivsmedel för olika produkttyper. Produkterna utvärderas med avseende på smak, textur, mikrobiell säkerhet, hållbarhet, processbarhet samt ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Resultaten från projektet kommuniceras främst till intressenter i livsmedelsbranschen men även till övriga samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.