Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 5 185 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Saltintaget i Sverige är dubbelt så högt som Livsmedelsverkets rekommendationer. Att äta för mycket salt kan leda till högt blodtryck vilket ökar risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Syftet med arbetet var att utveckla innovativa metoder som möjliggör saltreduktion i livsmedelsprodukter. Projektets målsättning var att tillverka fyra demonstrationsprodukter ur olika livsmedelskategorier med minst 20 % lägre salthalt men som i övrigt var likvärdiga med originalprodukterna.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen uppfylldes genom att producera demonstratorer för varmkorv (20 % saltreduktion), rågbröd (44 % saltreduktion), tomatsås (35 % saltreduktion) samt tacomix (30 % saltreduktion) med egenskaper som var likvärdiga referensprodukternas. Projektet har även bidragit till utveckling av andra metoder för saltsänkning än de som användes vid produktion av demonstratorer. De nya kunskaperna utgör en grund för framtida saltsänkningar. Ett minskat saltintag främjar folkhälsan, vilket har gynnsamma effekter på individers välmående och samhällets sjukvårdskostnader.

Upplägg och genomförande

Arbetet var uppdelat i olika arbetspaket. Inledningsvis definierades grundförutsättningarna för fyra olika produktkategorier (chark, bröd, soppa/sås och torra blandningar). Olika metoder för saltsänkning utvecklades och utvärderades därefter och en demonstrationsprodukt i varje produktkategori valdes ut för fördjupade studier. Demonstratorerna utvärderades med avseende på sensorisk kvalitet, mikrobiologisk säkerhet samt ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Det har dessutom genomförts disseminationsaktiviteter under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2017

Diarienummer 2017-01201

Statistik för sidan