SafePos II - Säkerhetspositionering för gruvindustrin II

Diarienummer 2016-02638
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Brandteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 920 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2018
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning-våren 2016

Syfte och mål

Målet med projektet är att möjliggöra detaljerad positionering på räddningspersonal vid en insats i gruva och därmed öka säkerheten både för gruv- och räddningspersonal. Projektet innefattar utveckling av aktuell teknik, anpassning mot visualiseringssystem, utredning av möjligheterna till och utveckling av ny teknik för räddningstjänsten i syfte att underlätta förflyttning, rökdykarövervakning och informationsutbyte mellan skade- och ledningsplats genom att nyttja de nya möjligheterna ny positionerings- och konnektivitetsteknik ger.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet skall mynna såväl i utveckling av ny teknik, taktik och metodik, som i utbildningsmaterial för högre utbildning och redan yrkesverksamma. Genom att öka möjligheterna för positionering och konnektivitet (kommunikation och informationsöverföring) vid räddningsinsatser i komplexa undermarksmiljöer kommer såväl gruvans som räddningstjänstens personal att få en säkrare arbetsmiljö. Resultaten kommer också att kunna utgöra en god grund för vidare anpassning och utveckling mot förarlösa räddningsfordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar en bredare inledande utredning om hur dagens teknik för positionering och konnektivitet kan nyttjas vid räddningsinsatser, baserat på resultaten från den tidigare förstudien. Ett system för ad-hoc positionering testas och utvärderas och metodik för hur positionering och informationsutbyte bäst används vid räddningsinsatser i gruvor analyseras. Taktik och metodik för räddningsinsatser, med bas i den nya tekniken utarbetas och ett utbildningsmaterial för stöd vid implementering utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.