Safe Integrated Driver-Vehicle Interface

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6300, M1.6
Bidrag från Vinnova 4 657 750 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI