Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Saab Demonstration Green Aircraft Systems

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 42 800 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter inom civilt flyg, som leverantör av systemlösningar för mer intelligent och miljövänlig flygning. Projektet avser att utveckla och demonstrera, i simulering och prov, nyckelteknologier för framtidens civila bemannade och obemannade flygplan och flygtrafiksystem. Målet är att utveckla och demonstrera teknik inom två områden. Inom området elektriska system kommer vi att demonstrera arkitektur och principer för elektriska systemlösningar för energisnåla ombordssystem som Electro Impulse De-Icing och kylteknik för kraftelektronik. Inom området luftfartsdemonstrator 2020 kommer vi att redovisa simuleringar och i vissa fall demonstrationer i bemannade flygplan för beslutsstöd/automation för lägre bränsleförbrukning och ökad säkerhet, system för att se och undvika annan flygtrafik, säkra redundanta system inklusive datakommunikation med trafikledning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntat resultat: Att Saab kommer att ta roller i Clean Sky, SESAR samt EU-EDA UAV Traffic Insertion Initiative. Att Saab erhåller nya affärer och avtal inom civilt flyg. Att Saab ökar sina nationella forskningskontakter och samarbeten med internationella företag inom civilt flyg. Att Saab blir en internationellt erkänd partner inom UAV-system, främst automatisering, säkerhetslösningar, kommunikation och informationsutbyte

Upplägg och genomförande

Projektet kommer ha en styrgrupp med representanter från Saab AB och Luftfartsverket. Projektet kommer att ledas av Saab Aerosystems.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01019

Statistik för sidan