Saab Demonstration Green Aircraft Systems

Reference number 2007-01019
Coordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Funding from Vinnova SEK 42 800 000
Project duration April 2006 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte är att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter inom civilt flyg, som leverantör av systemlösningar för mer intelligent och miljövänlig flygning. Projektet avser att utveckla och demonstrera, i simulering och prov, nyckelteknologier för framtidens civila bemannade och obemannade flygplan och flygtrafiksystem. Målet är att utveckla och demonstrera teknik inom två områden. Inom området elektriska system kommer vi att demonstrera arkitektur och principer för elektriska systemlösningar för energisnåla ombordssystem som Electro Impulse De-Icing och kylteknik för kraftelektronik. Inom området luftfartsdemonstrator 2020 kommer vi att redovisa simuleringar och i vissa fall demonstrationer i bemannade flygplan för beslutsstöd/automation för lägre bränsleförbrukning och ökad säkerhet, system för att se och undvika annan flygtrafik, säkra redundanta system inklusive datakommunikation med trafikledning.

Results and expected effects

Förväntat resultat: Att Saab kommer att ta roller i Clean Sky, SESAR samt EU-EDA UAV Traffic Insertion Initiative. Att Saab erhåller nya affärer och avtal inom civilt flyg. Att Saab ökar sina nationella forskningskontakter och samarbeten med internationella företag inom civilt flyg. Att Saab blir en internationellt erkänd partner inom UAV-system, främst automatisering, säkerhetslösningar, kommunikation och informationsutbyte

Approach and implementation

Projektet kommer ha en styrgrupp med representanter från Saab AB och Luftfartsverket. Projektet kommer att ledas av Saab Aerosystems.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.