Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Ryggskolan

Diarienummer
Koordinator Ryggskolan
Bidrag från Vinnova 5 489 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Var ide ar att erbjuda patienter med ryggsmarta en attaveckors strukturerad digital kurs om hur man hanterar ryggsmarta. Vart koncept grundar sig pa att patienten snabbt ska komma igang med en biopsykosocial rehabilitering under vantetid pa specialistbedomning. Marknaden ar enorm och behovet overstiger tillgangen. En tidig rehabstart forkortar sjukskrivningstiden men okar ocksa chansen att bli frisk. Var betalningsmodell ar SaaS for en attaveckors digital kurs vilket vardgivaren betalar per patient eller som paket.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nu en användbar digital produkt på acceptabel teknik- och innehållsnivå (MVP). Vi har säkerställt ett klart behov från både utförare och patienter att man skulle vilja ha en sådan hjälp men betalningsviljan att deltaga i ett utvecklingsprojekt i detta tidiga skede har varit begränsad. Vi har tillsammans med expert undersökt de regulatoriska förutsättningarna angående CE-märkning. Produkten används för att träna ryggen och en CE-märkning är i nuläget inte nödvändig.

Upplägg och genomförande

Vi har gjort marknads- och anvandaranalys enligt plan liksom en utvardering av de regulatoriska kraven. Vi har lyckats genomfora en pilotserie med ortopedkliniken i Orebro innan det visade sig att vantetiden for att komma till specialist gick ner. Studien aterupptas nar vantetiden pa tva manader ar tillbaka. Vi har nu kontakter med nya aktorer som vi raknar med ska kunna genomfora och verifiera nyttan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00226

Statistik för sidan