Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande i skolan: Utveckling av digital pedagogik och skrivverktyg

Diarienummer
Koordinator Invigos AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att radikalt förbättra digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och skrivkunskaper i skolan, samt i) göra elevernas skrivande roligare, mer lärorikt och meningsfullt, ii) ge bättre stöd till elever med skrivsvårigheter, och iii) omfördela lärarnas tid till en mer inkluderande och individanpassad undervisning. Detta för att få bättre utbildade elever. Projektet är på god väg mot denna målsättning, då det skapat en stark aktörskonstellation, identifierat lösningar med stor potential, samt tagit fram en första prototyp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppnått samtliga resultatmål. Det har samlat behovsägare, entreprenörer, forskare och experter. Gemensamt har vi identifierat viktiga teknikområden, analyserat lösningar med stor potential, och arbetat fram en gedigen utvecklingsplan. Parallellt med uppbyggnad av projektets aktörskonstellation och en teknisk förstudie om språkteknologi har Invigos utvecklat och testat en prototyp till ett skrivverktyg. Detta arbete utgör grunden till den digitala miljön, som kommer att vidareutvecklas och fungera som bas för forskning och utveckling under UDI steg 2.

Upplägg och genomförande

Projektsamarbetet har fungerat utomordentligt väl tack vara att alla aktörer delar projektets vision, och att aktörerna valts ut för att maximera kompletterande kompetenser och minimera intressekonflikter. Styrgruppen bestående av koordinatorn och flera behovsägare har ansvarat för strategi, resursfördelning och antagning av nya projektparter. Genomförda arbetspaket har involverat minst två, och oftast betydligt fler, projektparter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00806

Statistik för sidan