Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 93763
Bidrag från Vinnova 2 565 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Avgörande för bilens upplevda kvalitét är att ge ytan dess ´rätta utseende´. För att uppfylla ytkraven på fordonsdetaljer krävs ofta en efterbearbetning av ytskiktet. Idag avsynas och poleras lackerade detaljer manuellt vilket medför varierande resultat. Projektet syftar därför till att skapa en djupare förståelse för de mekanismer som styr polerbarhet av olika lacksystem; målet är att - ta fram en verifieringsmetod för polerbarhet av lacker - förstå de mekanismer som styr polerresultaten för att möjliggöra robusta polermetoder för olika substrat, färg- eller lackmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till en ökad förståelse för kopplingen mellan processparametrar och polerresultat, samt en mer effektiv implementering (och drift) av nya lacksystem och dess bearbetning i produktion. Projektet främjar även samverkan mellan industri och högskola, vilket förväntas bidra till att bygga upp forskningskompetens ansluten till ´polerbarhet´, dvs ytbearbetning, ytkarakterisering och ytkvalitét.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar studier av olika strategier för efterbearbetning av ytskikt och dess upphov till polerdefekter; dels genom DoE i egenutvecklad testutrustning där påverkan av ex. olika verktyg och processparametrar ska studeras, dels genom studier av polerarna själva. Sammanställningen av parameterstudierna förväntas dels ligga till grund för en modell för materialavverkning vid (eller vid påverkan av) abrasiv polering av lackade ytor, dels leda till en samsyn kring polerbarhet och hur framkomna resultat ska kommuniceras och omsättas i praktiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.