Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robotbaserad in-line mätning - InRob

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2010-02858_publik_SV.pdf (pdf, 530 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Förväntade resultat från detta projekt kommer att vara: -Minskning av mättiden i linje jämfört med traditionella CMM-lösningar med 75% -ökad möjlighet att presentera mätning med 100% jämfört med tradition fasta kamerasystem. -Minskad ledtid för geometri kontrollen avseende generationen mätprogram och mätning tid för en BIW med 50% -Minskad ombearbetnings-/kasserings-mängd med 10% för relevanta produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med ökad användning av geometri kontroll in-line, är det möjligt att förbättra processerna till att bli mer robusta och ger högre produktivitet. Genom ökad stabilitet i tillverkningsprocessen, kommer det att minska material-och energiförbrukningen på grund av den minskade mängden skrot och omarbetningar vilket blir konsekvensen av kvalitetsbrister. Dessutom kommer ökad kvalitet också öka konkurrenskraften för svenska produkter och stärka den svenska industrin. Detta bidrar till programmålen för minskad miljöpåverkan i tillverkningsprocessen samt ökad konkurrrenkraft.

Upplägg och genomförande

Huvudresultatet av detta projekt kommer att vara en effektiv process för in-line geometri verifiering. Minskad ledtid, mer robusta processer och ökad kvalitet av produkterna är exempel på resultat från projektet. Användning av robotar för mätningar i processen ökar mängden punkter som kan mätas inom cykeltidens ramar (dvs. minskad ledtid) jämfört med en stationär in-line CMM-maskin. Om robotlösningen jämförs med en station med fasta kameror, är robotlösningen mycket mer flexibel och kan hantera flera modeller i samma linje.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2010-02858

Statistik för sidan