Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RIKTVBC

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 030 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2011
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01567_publikrapport_SV.pdf (pdf, 617 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Riktning utförs efter värmebehandling på ett stort antal detaljer. Värmebehandling ger ofta formförändringar vilka ibland måste riktas bort. Riktning har en negativ inverkan på utmattningshållfastheten hos en detalj då restspänningstillståndet förändras negativt i delar av detaljen. För att reducera den negativa inverkan av det förändrade restspänningstillståndet studera förändringen i utmattningshållfasthet i detalj. Målet är att ta fram en riktningsprocess med minimal inverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter är en detaljerad förståelse av riktningens inverkan på utmattningshållfastheten samt guidelines för hur en riktningsoperation bör utföras för att ge minsta möjliga påverkan.

Upplägg och genomförande

Experiment (värmebehandling, riktning, utmattning) för att förstå inverkan av riktning på utmattning. FEM-simuleringar som bas för guidelines för riktning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01567

Statistik för sidan