Ridsport-i-samverkan: Utveckling av samverkan mellan Smedstad ridcenter och LiU

Diarienummer 2016-02111
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för kultur och kommunikation
Bidrag från Vinnova 137 592 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte är att etablera ett samarbete mellan ridsporten (Smedstad Ridcenter (SR) och akademin (Institutionerna för Kultur och kommunikation respektive Medicin och hälsa/Rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet), att tillgängliggöra forskning om hästar och ridning för allmänheten samt bidra till professionell utveckling hos regionens ridlärare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att en solid grund kan läggas för nya forskningsprojekt där forskare på LiU samarbetar med Smedstad Ridcenter. En för dessa organisationer gemensam FoU-plan tas fram inom ramen för projektet. Projektet förväntas vidare att bidra till att ge projektledaren möjlighet att stärka sitt nätverk inom ridsporten för att på sikt möjliggöra fortsatt extern finansiering av projektledarens framtida forskningsprojekt samt bidra konstruktivt till utvecklingen av samverkansprojekt mellan humanioraforskning och näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledaren förlägger 25% av sin arbetstid till Smedstad ridcenter under centrets första verksamhetsår (2016-2017). Under denna period fungerar projektledaren som handledare för ridlärargruppen, arrangerar öppna föreläsningar på Smedstad om hästforskning samt tar fram ett FoU-program för LiU och Smedstad ridcenter för 2018-2022.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.