Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ridsport-i-samverkan: Utveckling av samverkan mellan Smedstad ridcenter och LiU

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för kultur och kommunikation
Bidrag från Vinnova 136 564 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera möjliga samverkansytor för ett framtida fördjupat samarbete mellan Smedstad ridsportcenter (SR) och Linköpings universitet (LiU) och möjliggöra forskningsprojekt där verksamheten vid SR fungerade som bas för forskningen. Projektet har framgångsrikt uppfyllt detta mål och SR är nu känt både nationellt och internationellt som världens första universitetsanknutna ridskola. Kunskapsutbytet mellan akademin och SR inkluderar gemensamt formulerad forskning, professionsutveckling och utbildningsutveckling och populärvetenskap.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet har varit mycket positivt. Målen har nåtts, om än med viss eftersläpning pga problem i uppstarten med verksamheten vid SR och sjukskrivningar hos nyckelpersoner på LiU. Det samarbete som etablerats har lett till formulerandet av nya forskningsprojekt och flera ytterligare forsknings- och utvecklingsprojekt men också till att projektledaren etablerats i sin roll som forskningsledare och till att verksamheten vid SR uppmärksammats positivt av media, politiker och beslutsfattare inom ridsporten för det innovative samarbetet med LiU.

Upplägg och genomförande

Ursprungligen var projektet planerat att genomföras under SRs första verksamhetsår, 2016-2017. På grund av svårigheter under detta första år sköts¨arbetet med projektet därför delvis upp. Huvuddelen av projektet har istället genomförts under 2017-2018. Vid samverkan med mindre företag som SR är det viktigt att Vinnova är lyhört för sådana verksamheters behov av flexibilitet på det sätt som skett i detta projekt. Trots förseningen har projektet nu genomförts och samtliga aktörer är mycket nöjda med resultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02111

Statistik för sidan