Reversible Låsande Låstunga CLT-R

Diarienummer
Koordinator Autoliv Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 038 160 kronor
Projektets löptid februari 2009 - oktober 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI