Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resursoptimal hantering av matavfall till havs FÖRSTUDIE Bionedbrytbarhet av matavfall i marin miljö

Diarienummer
Koordinator USON MARINE AKTIEBOLAG - Uson Marine AB
Bidrag från Vinnova 418 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03663

Statistik för sidan