Resursoptimal hantering av matavfall till havs FÖRSTUDIE Bionedbrytbarhet av matavfall i marin miljö

Reference number
Coordinator USON MARINE AKTIEBOLAG - Uson Marine AB
Funding from Vinnova SEK 418 000
Project duration December 2009 - May 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03663

Page statistics