Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv renovering - potential och kunskapsläge

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01431

Statistik för sidan