Resurseffektiv renovering - potential och kunskapsläge

Diarienummer 2010-01431
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - september 2010
Status Avslutat