Rersource effective renovation - potential and knowledge base

Reference number
Coordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Funding from Vinnova SEK 280 000
Project duration June 2010 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01431

Page statistics