Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodell- och logistikupplägg

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Varje år slänger svenska butiker 30 000 ton mat trots att en stor del fortfarande är ätlig, så kallad överskottsmat. I det här projektet har vi identifierat affärsmodellsupplägg för restauranger som vill rädda denna överskottsmat genom att tillaga den. Detta har stor potential att minska butikers matsvinn samtidigt som det är en viktig utbildningsinsats i den attitydförändring som behövs för att minska matsvinnet hos konsumenter i Sverige genom att visa att högkvalitativ mat kan lagas på sådana livsmedel som konsumenter ofta slänger hemma.

Resultat och förväntade effekter

För att möjliggöra att restauranger i större skala räddar överskottsmat från butiker i Sverige levererade projektet följande: (1) en nulägeseanalys av pågående initiativ för att rädda överskottsmat från butiker; (2) affärsmodellupplägg för restauranger som vill laga mat på överskottsmat från butiker; samt (3) upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker. Arbetet resulterade i en handlingsplan för att i ett Etapp 2-projekt vidareutveckla samt testa affärsmodellupplägg och logistiklösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade åtta projektparter som representerar viktiga aktörsgrupper för att få till affärsmodellsupplägg och logistiklösningar för att rädda överskottsmat. De deltagande parterna var: Paul Svensson Mat AB, Coop, Menigo, Martin & Servera, LogTrade, Whywaste, Stockholm Stadsmission samt Chalmers Industriteknik. Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer och workshops med projektpartners och andra viktiga aktörer samt en enkät till restauranger.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03731

Statistik för sidan