Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodell- och logistikupplägg

Diarienummer 2018-03731
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Varje år slänger svenska butiker 30 000 ton mat trots att en stor del fortfarande är ätlig, så kallad överskottsmat. I det här projektet vill vi utveckla affärsmodellsupplägg för restauranger som vill rädda denna överskottsmat genom att tillaga den. Detta har stor potential att minska butikers matsvinn samtidigt som det är en viktig utbildningsinsats i den attitydförändring som behövs för att minska matsvinnet hos konsumenter i Sverige genom att visa att högkvalitativ mat kan lagas på sådana livsmedel som konsumenter ofta slänger hemma.

Förväntade effekter och resultat

För att möjliggöra att restauranger i större skala räddar överskottsmat från butiker i Sverige ska projektet leverera följande: (1) en nulägeseanalys av pågående initiativ för att rädda överskottsmat från butiker; (2) affärsmodellupplägg för restauranger som vill laga mat på överskottsmat från butiker; samt (3) upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker. Arbetet kommer att resultera i en handlingsplan för att i ett steg 2-projekt testa och implementera affärsmodellupplägg och logistiklösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar åtta projektparter som representerar viktiga aktörsgrupper för att få till affärsmodellsupplägg och logistiklösningar för att rädda överskottsmat. De deltagande parterna är: Paul Svensson Mat AB, Coop, Menigo, Martin&Servera, Logtrade, Whywaste, Stockholm Stadsmission samt Chalmers Industriteknik. Arbetet kommer framför allt att genomföras med hjälp av intervjuer och workshops med projektpartners och andra viktiga aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.