Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden

Diarienummer 2018-03806
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

En avgörande förutsättning för omställning till en mer cirkulär modebransch är att kunna återanvända och återtillverka produktmoduler som alternativ till återvinning på fibernivå. Detta innebär att utmaning för en cirkulär kläd- och modeindustri i första hand är ett designproblem där utmaningen ligger i att kunna kombinera produktmoduler, heterogena och homogena, använda och överskott. Syfte med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att utveckla designprocesser med särskilt fokus på återbruk och återtillverkning ur ett design perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Förstudiens förväntade result är fördjupad kunskap om förutsättningar och möjligheter för att utveckla en ny typ av designprocesser för återtillverkning och återanvändning som utgår från en alternativ syn på vad råvara innebär. En sådan design- och produktutvecklingsprocess ska dessutom kunna möta de materialmässiga risker som en osäker och varierad materialtillgång innebär. Långsiktiga effekter är ökad cirkuläret i kläd- och modesektorn genom en högre marknadsandel baserat på återanvändning och återtillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien kommer att genomföras genom analys av befintliga materialbaserade designmetoder teori och praktik samt med experimentella metoder för att undersöka och testa formmässiga och materiella förutsättningar i befintliga resurser och utvecklade designexempel som kan analyseras och utvärderas estetiskt och funktionellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.