Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Responsiv design: metoder för återtillverkning och återbruk av kläder och mode i volatila materialflöden

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med studien är att undersöka förutsättningar för att utveckla designprocesser med särskilt fokus på återtillverkning och återanvändning som alternativ till återvinning på fibernivå. Studien undersöker särskilt estetisk, funktionell och uttrycksmässig utmaningar i att kunna återtillverka och återanvända produkter och produktmoduler till nya kvalitativa kläder, nytt mode, och i andra hand tekniska utmaningar kopplat till designutmaningarna. Studien har lyckats identifierat 3 avgränsade designområden inom kläder med särskilt stora utmaningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom analys av materialaspekter och konstruktionsmetoder för återanvändning och återtillverkning baserat på granskning av forskningsresultat och praktiska studier av materialbaserade designmetoder samt även genom diskussioner med närliggande forskningsprojekt inom textilteknologi, men också inom det konstnärliga området, har två särskilt intressanta textila tekniker identifierats. Förstudien visar att dessa tekniker förväntas ha betydande möjlighet att bidra till utvecklingen av centrala delar i nya responsiva designprocesser.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts genom (1) analys av av state of the art inom designmetoder för återanvändning och återtillverkning, (2) analys av materialaspekter och konstruktionsmetoder återanvändning och återtillverkning samt, (3) utveckling av konsortiet och projektplan för vidare forskning. Initialt syftade studien till att genomföra en relativ stor del experimentellt tester av formmässiga och materiella förutsättningar. Denna del gavs dock mindre utrymme till fördel för ett större initialt av analys och definiering av forskningsproblem än vad som förväntats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03806

Statistik för sidan