Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag, Storbrittanien

Diarienummer
Koordinator BCMI Labs AB
Bidrag från Vinnova 9 842 kronor
Projektets löptid januari 2018 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Vid BETT samlades cirka 850 företag och 35000 personer från utbildnings- och teknologi-sektorn för att diskutera framtidens pedagogik med fokus på teknik och innovation. Arduino tog tillfället i akt att diskutera framtidens STEAM-pedagogik och bygga partnerskap för framgångsrika EU-projekt. BETT är en utmärkt plattform för denna typ av nätverkande och våra förväntningar infriades.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under några intensiva konferensdagar skedde många möten, några planerade andra spontana, nya kontakter knöts och många intressanta samtal kring framtida STEM-pedagogik och möjliga samarbeten tog plats. Vi känner oss säkra på att detta kommer leda till framtida partnerskap och EU-projekt där vi med likasinnade kommer jobba för att lösa samhälleliga utmaningar inom utbildningsområdet.

Upplägg och genomförande

Vår medverkan på BETT-konferensen var noggrant planerad och organiserad. Vi tog tillfället att diskutera framtiden för STEAM-utbildning med nyckelaktörer i syfte att bygga ett konsortium av partners för framgångsrika framtida EU-projekt. Flera spontana möten och samtal skedde också, vilka även de kan generera i framtida projekt och partnerskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Diarienummer 2017-05619

Statistik för sidan